Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel

Is een systeem van 'verhandelbare ontwikkelingsrechten' (VOR-systeem) nuttig in Vlaanderen? Van september 2015 tot juni 2016 boog een groep van Ruimte Vlaanderen en externe experten zich samen met een stuurgroep over deze vraag. De invoering van een VOR-systeem bleek complexer te zijn dan aanvankelijk werd aangenomen...De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed.  Lees meer.


Het klimaat staat vandaag hoog op de Vlaamse agenda. Een van de uitdagingen is omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Het ruimtelijk beleid speelt daarin een belangrijke rol. Ondoordacht ruimtelijk beleid kan de impact van de klimaatverandering immers vergroten, een duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan de effecten van de klimaatverandering milderen en tegengaan. Om overheden, projectontwikkelaars, architecten en andere professionals inzake ruimtelijke ontwikkeling te inspireren om steden en gemeenten klimaatbestendig in te richten, stelt Ruimte Vlaanderen de website www.klimaatenruimte.be voor.

De paper over ‘Superwoonmarkten’ die collega's Isabelle Loris en Ann Pisman schreven n.a.v. de Plandag 2016, is ook de vastgoedsector niet ontgaan.  De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector publiceerde hier vandaag een persbericht over, dat al door verschillende media werd opgepikt.


Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Planologische attesten :

Kennisgeving planmer :

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.