Actueel

Het klimaat staat vandaag hoog op de Vlaamse agenda. Een van de uitdagingen is omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Het ruimtelijk beleid speelt daarin een belangrijke rol. Ondoordacht ruimtelijk beleid kan de impact van de klimaatverandering immers vergroten, een duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan de effecten van de klimaatverandering milderen en tegengaan. Om overheden, projectontwikkelaars, architecten en andere professionals inzake ruimtelijke ontwikkeling te inspireren om steden en gemeenten klimaatbestendig in te richten, stelt Ruimte Vlaanderen de website www.klimaatenruimte.be voor.

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed.

Daarin formuleert ze doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en werven die de basis zullen vormen om samen aan de slag te gaan en de ruimte van Vlaanderen te transformeren.
De paper over ‘Superwoonmarkten’ die collega's Isabelle Loris en Ann Pisman schreven n.a.v. de Plandag 2016, is ook de vastgoedsector niet ontgaan.  De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector publiceerde hier vandaag een persbericht over, dat al door verschillende media werd opgepikt.Vanuit het project Instrumentendecreet ontwikkelt Ruimte Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, het agentschap Natuur en Bos en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een digitale instrumentengids. Om een beter beeld te hebben van de informatie waaraan u als projectleider, adviesverlener of professional inzake ruimtelijke ontwikkeling nood heeft, nodigen we u graag uit om deel te nemen aan een online bevraging.


Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Planologische attesten :

Openbaar onderzoek in functie van rechtsherstel :
  • Momenteel geen items
Kennisgeving planmer :

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -