Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten...


Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar ...


De Vlaamse Regering heeft op 12 januari 2018 haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('instrumentendecreet'). Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SARO, de Minaraad, de SERV en de SALV.


Op 1 januari schakelden alle gemeenten over naar de omgevingsvergunning, die voortaan de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangt.


Openbaar onderzoek :
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
Startnota :
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
  • Momenteel geen lopende zaken
Planologische attesten :
  • Momenteel geen lopende zaken
Kennisgeving planmer :

 

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.