Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel

Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen (DBA) kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni 2017. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd in het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de datum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018. Lees meer.


De Vlaamse Overheid lanceert een nieuwe oproep voor strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum... Lees meer


Bedrijvenzone BUDA ligt strategisch nabij Brussel en de luchthaven en wordt ontsloten via de weg, het spoor en het water. Daardoor speelt BUDA een belangrijke economische rol op regionale en nationale schaal. Toch kampt de zone momenteel met een aantal uitdagingen. Lees de nieuwsbrief.


  
 


De Vlaamse Regering besliste op 31 maart 2017 over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 152 signaalgebieden van reeks 3. Met deze beslissing wil ze beletten dat nog te ontwikkelen woon- of industriegebieden met een hoog overstromingsrisico aangesneden worden. Lees meer.


Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Planologische attesten :
  • Momenteel geen items
Kennisgeving planmer :
  • Momenteel geen items

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.