Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel in de Kijker

Vanaf 1 maart kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor pilootprojecten in het kader van de de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Meer over de subsidie


Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen.