Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

r.a.d.rotator

Beleidskader: Ruimtelijk rendement en ruimtebeslag

Dit beleidskader beoogt handvaten te geven voor een ruimtelijke ontwikkeling waarbij ons dagelijks bijkomend ruimtebeslag, conform het goedgekeurde witboek BRV, vermindert van 6 ha/dag nu naar 3 ha/dag in 2025 en 0 ha/dag in 2040. Het ruimtebeslag is de ruimte die ingenomen worden door onze nederzettingen (dus voor huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden en ook parken en tuinen).

Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent dat we meer gaan doen met het reeds ingenomen ruimtebeslag. Het creëren van hoger ruimtelijk rendement gebeurt door meer activiteiten op eenzelfde oppervlakte te organiseren zonder afbreuk te doen aan de leefkwaliteit, en dit op de best gelegen plaatsen. Dit gebeurt door te kiezen voor de meest geschikte, elkaar versterkende, combinatie van intensivering, verweving, hergebruik en tijdelijk ruimtegebruik.

Meerdere sporen worden gevolgd in de voorbereiding van dit beleidskader:

  • Bijkomend ruimtebeslag afremmen
  • Zorgvuldig ruimtegebruik stimuleren, onder meer door regelgeving en instrumenten te optimaliseren
  • Ruimtelijk rendement verder in onze bouwcultuur inbedden
  • Ruimtelijk rendement toepassen naargelang de ligging en met zin voor ruimtelijke kwaliteit

Onderzoek en expertenadviezen

Meerdere onderzoeken en expertenadviezen ondersteunen de opmaak van dit beleidskader, onder meer:

  • Door VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV) werd in juni 2014 expertenadvies gegeven over de verklarende factoren in de evolutie van het ruimtebeslag. Dit inzicht moet toelaten om beter in te spelen op de factoren die ons dagelijks ruimtebeslag creëren. Meer info over deze studie.
  • In voorbereiding van het beleidskader ‘Ruimtelijk Rendement’ leverde Bogdan & Van Broeck Architects een expertenadvies over de aanpak van sensibilisering. Meer info over deze studie.
  • BUUR (bureau voor urbanisme) en RebelGroup zochten naar de financiële argumenten om individuele burgers aan te zetten tot een rendementsverhogende benutting van hun eigendom. Meer info over deze studie
  • VITO onderzocht voor geheel Vlaanderen de mate waarin een plaats in de nabijheid beschikt over collectief vervoer en voorzieningen door rekening te houden met wandelbare en fietsbare wegen. Dit onderzoek zal later vertaald worden in de kansen voor rendementsverhoging of ruimtelijke uitbreiding. Meer info over deze studie