Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Instrumentendecreet

 

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 is doordrongen van een streven naar vereenvoudiging en deregulering, een modernisering van het instrumentarium en een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak in combinatie met een realisatiegericht instrumentarium. Daarom werken de Vlaamse Landmaatschappij, het agentschap Natuur en Bos, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen (vanaf 1 april 2017: Departement Omgeving) aan een instrumentendecreet.

Het instrumentendecreet heeft als doel

  • bestaande realisatiegerichte instrumenten te bundelen,
  • bestaande instrumenten te verbeteren,
  • en nieuwe regelgeving te ontwikkelen voor ontbrekende (realisatiegerichte) instrumenten. 

Op die manier willen we grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten uit het beleidsdomein Omgeving decretaal samenbrengen, met een focus op vereenvoudiging, transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.

Dit beleidsdomeinoverschrijdende project omvat twee grote onderdelen:

  • het instrumentendecreet, met een instrumentenbox en een toetsingskader
  • een instrumentengids als handleiding voor de gebruiker
 
Instrumentendecreet, met instrumentenbox en toetsingskader

Het instrumentendecreet wordt opgevat als een nieuw aanbouwdecreet. Dat betekent dat in een eerste fase wordt gewerkt rond een vaste set van “omgevingsinstrumenten”. Welke dat zijn, leest u in de conceptnota die de Vlaamse Regering op 13 mei 2016 goedkeurde. In een latere fase kunnen ook andere en later ontwikkelde instrumenten een plaats krijgen in het instrumentendecreet.

Bestaande, verbeterde en nieuwe instrumenten worden gebundeld in een instrumentenbox. Daarnaast wordt een niet-dwingend toetsingskader voorzien, waarin zowel regels worden opgenomen om instrumenten onderling af te wegen als harmoniseringsprincipes voor de instrumenten.

 

Een instrumentengids als handleiding voor de gebruiker

Gelijktijdig met het decreet ontwikkelen we een digitale instrumentengids. Die moet de gebruiker een transparant beeld te bieden van de instrumentenbox en duidelijkheid verschaffen over de aanwending en procedures van die instrumenten. Analoog aan de aanbouwfilosofie van het instrumentendecreet kan de instrumentengids in een latere fase worden uitgebreid met andere en niet-decretale realisatiegerichte instrumenten.

 

Het decreet wordt voorbereid in samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, departement LNE en Ruimte Vlaanderen.