Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor januari 2019

Vanaf 1 maart kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor pilootprojecten in het kader van de de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Meer over de subsidie