Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor april 2019

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden. Maar om de behandelingstermijn sneller te doen verlopen, worden de archeologienota’s niet meer bekrachtigd.