Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

07.10.2015
Haalbaarheidsstudie leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied
De Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf startten begin
2015, samen met de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie
essenscia, een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de inplanting van een
ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.

Pijpleidingen vormen een belangrijk transportmiddel voor de aan- en afvoer van vloeistoffen of gassen. Om veiligheidsredenen en om over voldoende ruimte te beschikken, worden hiervoor leidingstraten aangeduid.

Dit zijn reserveringsstroken waarbinnen pijpleidingen maar ook andere infrastructuur zoals kabels, riolering of nutsvoorzieningen ondergronds gebundeld worden.

In België is het belangrijkste knelpunt het ontbreken van een tracé voor pijpleidingen van de Antwerpse haven naar de chemiebedrijven in Limburg, Nederland en het Duitse Ruhrgebied. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Antea Group in samenwerking met
DenS Communicatie.

Lees de folder (pdf)