Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

28.05.2017
Verordening publiciteit in openbaar onderzoek

De Vlaamse Regering keurde op 5 mei 2017 principieel het besluit goed dat een gewestelijke stedenbouwkundige verordening vaststelt over publiciteitsinrichtingen. Het besluit bevat de voorschriften voor het plaatsen of aanbrengen van publiciteitsinrichtingen herkenbaar vanaf de openbare weg. 

Over dit ontwerp wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 30 mei 2017 tot en met 29 juni 2017 kunt u het ontwerp op deze website consulteren. U kunt het ontwerp in die periode ook inkijken bij de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, afdeling BJO, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.

Adviezen, opmerkingen of bezwaren over dit ontwerp kunt u schriftelijk of digitaal indienen tot uiterlijk 29 juni 2017. Verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling BJO, Koning Albert II-laan 19, bus 16, 1210 Brussel. U kan uw adviezen, opmerkingen of bezwaren eveneens mailen naar BJO.omgeving@vlaanderen.be
In het onderwerp van uw mail vermeldt u bij voorkeur het woord "Publiciteitsverordening".

tekst van het ontwerp-besluit

tekst van het verslag