Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

22.05.2017
Regeling voor technische storingen bij loket omgevingsvergunning

Op 23 februari is de regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking getreden. Sindsdien zijn er echter toepassingsproblemen geweest met het te gebruiken omgevingsloket en uitwisselingsplatform. Dat betekent dat er problemen kunnen ontstaan vanaf 1 juni 2017, waneer de regelgeving in heel Vlaanderen van toepassing wordt. Daarom is een regeling uitgewerkt voor het geval er technische storingen zouden zijn in het omgevingsloket of het uitwisselingsplatform. De Vlaamse Regering wijzigde daarom op 19 mei 2017 het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning.

Lees het besluit.