Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

30.11.2017
Uitstel inwerkingtreding Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

Het ontwerp van wijzigingsdecreet van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de zgn codextrein) werd op 29 november 2017 aangenomen in het Vlaams Parlement. De verdere procedure (bekrachting door Vlaamse Regering, publicatie Belgisch Staatsblad) heeft tot gevolg dat de Vlaamse Regering tegen 1 januari 2018 niet meer het nodige uitvoeringsbesluit kan opmaken om de integratie te bekomen van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten (de zogenaamde ‘socio-economische vergunning’) in de omgevingsvergunning. 

Daarom wordt de datum van inwerkingtreding van de betreffende bepalingen van het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid uitgesteld. De Vlaamse Regering zal deze datum in het betrokken uitvoeringsbesluit bepalen. De integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning is dus voor een later tijdstip en zal samenlopen met de integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen. De datum van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning zelf blijft wel behouden op 1 januari 2018. We houden u verder op de hoogte!