Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

08.12.2017
Wegwijzer bij het decreet van 8 december 2017 (zgn. Codextrein)

(stand van zaken 20/12/2017)

Codextrein Ruimtelijke Ordening in Staatsblad verschenen

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet wordt gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen treedt in werking op 30 december 2017 (tien dagen na publicatie).

Via deze link vindt u een overzicht van de krachtlijnen van dit decreet.