Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

23.07.2018
Vlaamse Regering keurt voorontwerp instrumentendecreet principieel goed

Na een gezamenlijk advies van de SARO, SERV, de Minaraad en de SALV en een afzonderlijk advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, keurde de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 opnieuw het voorontwerp van decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('instrumentendecreet') goed. Dit voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Wie zijn bouwgrond door herbestemming in waarde ziet verminderen krijgt door het instrumentendecreet recht op volledige schadevergoeding.

Lees meer over het instrumentendecreet