Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

12.11.2018
Wijzigingsbesluit RO definitief goedgekeurd

Op 22 november treedt het verzamelbesluit ruimtelijke ordening (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage) in werking.
Dit besluit wijzigt onder meer de vrijgestelde handelingen, de handelingen die als handeling van algemeen belang beschouwd worden, de vergunningsplichtigefunctiewijzigingen en de handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is. 

Daarnaast voert dit besluit ook nog enkele technische aanpassingen en correcties door.

Klik hier voor meer info, het wijzigingsbesluit en het verslag bij het wijzigingsbesluit. 

Het wijzigingsbesluit werd op 28 september 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en op 12 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 22 november 2018.