Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

14.12.2018
Voorontwerp decreet bestemmingsneutraliteit hernieuwbare energie

Na advies van de SARO en van de Minaraad hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor het winnen van hernieuwbare energie. Bedoeling is om bijkomend in mogelijkheden te voorzien voor zowel productie-installaties voor hernieuwbare energie als voor installaties voor opslag en distributie die lokale productie met zich mee brengt. Bestemmingsneutraliteit betekent dan dat de ruimtelijke bestemming van een gebied op zich geen weigeringsgrond vormt voor de inplanting van dergelijke installaties. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

- ontwerp decreetstekst

- ontwerp memorie