Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

29.11.2019
Aankondiging openbaar onderzoek betreffende onteigening voor het algemeen nut van onroerende goederen gelegen te Voeren

Aankondiging openbaar onderzoek betreffende onteigening voor het algemeen nut van onroerende goederen gelegen te Voeren en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 727R.

De NV Aquafin maakt hierbij bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen om voor de realisatie van dit project 20705 hoger vermelde percelen te onteigenen conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 9/12/2019 tot en met 07/01/2020 ter inzage in het gemeentehuis van Voeren. De openingsuren van het gemeentehuis kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente.

Tijdens die periode kan het dossier ook geraadpleegd worden op de website van het Vlaams Gewest “https://www.omgevingvlaanderen.be/”, op de website van de gemeente Voeren “https://www.voeren.be/”, alsook op de website van de nv Aquafin “https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/aanloop-naar-rioleringswerken/onteigeningen

Gebeurlijke bezwaren moeten per beveiligde zending worden overgemaakt aan ofwel de nv Aquafin, mevrouw Audrey Geudens, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ofwel de gemeente Voeren, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren tav mevr. Judith Voets.

Raadpleeg hier het plan en bijhorende documenten: Nederlands - Frans