Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

09.12.2019
Oproep aan ontwerpers: een duidelijk plan voor de defensie-site

De veelzijdige Defensie-site (90 ha), gelegen in het oosten van Brussel, staat in het middelpunt van de belangstelling. Omdat het NAVO-hoofdkwartier naar de overkant van de Leopold III-laan is verhuisd en Defensie een nieuw, compacter hoofdkwartier op de hoek van het terrein zal bouwen, wordt een enorm deel van de site vrijgemaakt. Een kans om een nieuwe gemengde wijk, een metropolitaan landschapspark en een ecologische corridor met een bos van min. 20 ha te ontwikkelen. Er zijn al diverse voorbereidende studies en onderzoeken uitgevoerd. De twee gewesten, Brussel en Vlaanderen, wensen nu het planologisch kader voor deze stedelijke ontwikkeling te verankeren.

De opdracht kent verschillende uitdagingen: de grootschaligheid van het studiegebied, de intergewestelijke multi-actorenaanpak en de ontoegankelijkheid van dit randstedelijk gebied. Het team zal dus blijk moeten geven van een innovatieve benadering om dit stadsdeel om te vormen tot een eigentijdse articulatie tussen stad en landschap.

Het Departement Strategie van perspective.brussels lanceert daarom een gezamenlijke opdracht met het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid voor de opmaak van een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en een RPA (Richtplan van Aanleg) voor de Defensie-site en de cluster begraafplaatsen gelegen langs de Everestraat. Deze studie omvat ook ontwerpend onderzoek en het MER (milieueffectenrapport) - onderzoek. 

De opdracht bestaat uit 3 luiken:
•    Luik 1: startnota, scoping-nota en globale strategische visie
•    Luik 2: RPA en GRUP
•    Luik 3: Ontwerpmatig advies, doorheen het hele proces

Luik 1 is een vast gedeelte tegen globale prijs. Luiken 2 en 3 zijn voorwaardelijke delen tegen prijslijst.

De site ligt deels op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deels in het Vlaams Gewest. De op te maken plandocumenten streven in visie naar synergie en samenwerking tussen beide gewesten en zullen wat de vorm betreft het planologisch kader en de stedenbouwwetgeving van elk van de gewesten respecteren.

De twee gewesten zijn daarom op zoek naar een multidisciplinair en tweetalig team (architect-stedenbouwkundige, landschapsarchitect, deskundige ecologie, mobiliteitsdeskundige, MER-deskundige), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het planologische kader.

ERELOON : De erelonen voor de opdracht worden vastgelegd op 300.000 euro excl. BTW.
VERGOEDING : 12.000 euro voor elk van de 3 à 5 teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en een regelmatige offerte indient die minimum 50% van de punten haalt. Voor de laureaat wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

 

De bouwmeester maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning. 

AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT 

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 14.01.2020

Archief

januari 2020 (1)
december 2019 (3)
november 2019 (2)
oktober 2019 (6)
september 2019 (3)
augustus 2019 (3)
juni 2019 (2)
mei 2019 (3)
april 2019 (2)
maart 2019 (1)
februari 2019 (2)
januari 2019 (2)
december 2018 (4)
november 2018 (2)
oktober 2018 (4)
september 2018 (4)
augustus 2018 (5)
juli 2018 (9)
juni 2018 (2)
mei 2018 (5)
april 2018 (3)
maart 2018 (1)
februari 2018 (1)
januari 2018 (1)
december 2017 (1)
november 2017 (4)
september 2017 (6)
juli 2017 (3)
juni 2017 (1)
mei 2017 (5)
april 2017 (3)
maart 2017 (4)
februari 2017 (10)
januari 2017 (3)
december 2016 (4)
november 2016 (9)
oktober 2016 (4)
september 2016 (2)
augustus 2016 (3)
juli 2016 (3)
juni 2016 (2)
mei 2016 (3)
maart 2016 (3)
februari 2016 (4)
januari 2016 (7)
december 2015 (5)
november 2015 (2)
oktober 2015 (7)
september 2015 (3)
augustus 2015 (1)
juli 2015 (4)
juni 2015 (5)
mei 2015 (3)
april 2015 (3)
maart 2015 (6)
februari 2015 (4)
januari 2015 (2)
december 2014 (2)
november 2014 (4)
oktober 2014 (5)
september 2014 (2)
augustus 2014 (2)
juli 2014 (6)
juni 2014 (6)
mei 2014 (7)
april 2014 (3)
maart 2014 (2)
februari 2014 (1)
januari 2014 (1)
december 2013 (3)
november 2013 (3)
oktober 2013 (3)
augustus 2013 (2)
juli 2013 (3)
juni 2013 (3)
april 2013 (1)
maart 2013 (2)
december 2012 (1)
augustus 2012 (2)
juni 2012 (3)
mei 2012 (2)
april 2012 (1)
maart 2012 (1)
februari 2012 (4)
december 2011 (1)
augustus 2011 (1)
juli 2011 (3)
juni 2011 (3)
april 2011 (1)
februari 2011 (2)
januari 2011 (1)
november 2010 (1)
oktober 2010 (1)
augustus 2010 (4)
juli 2010 (1)
juni 2010 (2)
april 2010 (3)
februari 2010 (2)