Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

13.09.2019
Studiedag landschapskarakterisatie (17/10/2019)

Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteiten en het karakter van het landschap tastbaar maken? Welke waarden, elementen en kenmerken zijn bepalend voor een gebied? Waarom voelen we ons op de éne plek meer thuis dan op een andere? Hoe brengen we de bepalende elementen en kenmerken van een landschap in kaart? Hoe ontwikkelen we een instrument dat voor planners en ontwerpers de landschappelijke karakteristieken weergeeft?

Op donderdag 17 oktober 2019 organiseert de Vlaamse overheid samen met de universiteit van Newcastle een studiedag over landschapskarakterisatie.

In de voormiddag laten we ons inspireren door ervaringen van andere landen en regio’s. In de namiddag zijn er 2 parallelle sessies. U kan een lezingenreeks bijwonen over goede Vlaamse praktijken of deelnemen aan workshops (in het Engels) om de internationale inzichten samen met ons te vertalen naar de situatie in Vlaanderen. 


 

Programma

8.30 u.: Onthaal en registratie van de deelnemers
9.00 u.: Welkomstwoord
9.15 u.: Inleiding: Landschapsbenaderingen in beleid en ruimtelijke planning
(Spreker: Graham Fairclough, Newcastle University – presentatie in het Engels)

Inspiratie uit andere landen en regio's 
9.30 u.: De Europese Landschapsconventie en haar implementatie in het Verenigd Koninkrijk
(Spreker: Maggie Roe, Newcastle University – presentatie in het Engels)
9.50 u.: Landschapskarakterisatie in Zweden
(Spreker: Ingrid Sarlöv-Herlin, Swedish University Agricultural Sciences – presentatie in het Engels)
10.10 u.: Landschapscatalogi als instrument voor ruimtelijke planning: mensen samenbrengen voor een discussie over landschap
(Spreker: Pere Sala Marti, Catalan Landscape Observatory – presentatie in het Engels)

10.30 u.: Koffiepauze

11.00 u.: De Landschapsatlassen in Wallonië, ondersteunend voor landschapsbeheer
(Sprekers: Mireille Deconinck en Marie-Françoise Godart, Université Libre de Bruxelles – presentatie in het Frans)
11.20 u.: Landschapsatlassen in Frankrijk en nieuwe initiatieven die leiden tot landschapsplatformen
(Spreker: Laurence Le Du-Blayo, Université de Rennes – presentatie in het Engels)
11.40 u.: Grensoverschrijdende landschapseenheden van de Westhoek
(Sprekers: Bern Paret, Provincie West-Vlaanderen en Vincent Bassezn CAUE, presentatie in het Nederlands en Frans)
12.00 u.: Panelgesprek geleid door Sam Turner (Newcastle University)

12.30 u.: Broodjeslunch

Aan de slag in Vlaanderen
13.30 u.: Inleiding door Graham Fairclough, Newcastle University
14.05 u.: Parallelle sessies: sessie A (in het Nederlands) of sessie B (in het Engels)

 • Session A: Goede praktijken in Vlaanderen (in het Nederlands)
  • 14.05 u.: De landschapsbiografie als methodiek en de Kempense Heuvelrug als eerste toepassing ervan in Vlaanderen  
   (Spreker: Bas Van der Veken, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete)
  • 14.25 u.: Infrastructuur als Landschap 
   (Spreker: Bas Smets, Bureau Bas Smets)
  • 14.45 u.: Koffiepauze
  • 15.05 u.: Een verhalend landschap: De lezing van het landschap vertaald in projecten
   (Spreker: Jorryt Braaksma, LAMA landscape architects) 
  • 15.25 u.: De Bouwmeester Scan
   (Spreker: nog te bevestigen)
  • 15.45 u.: De Assebroekse Meersen
   (Spreker: Korneel Gheysen, Vlaamse Landmaatschappij)
 • Sessie B: Group discussions: Towards a landscape characterisation approach for Flanders? (In English)
  • 14.05 u.: Group discussions, part 1: Landscape charactersation, a need or necessity?  How do questions about landscape management in Flanders compare to the examples presented in the morning? Can landscape characterisation be the way forward?
  • 14.45 u.: Koffiepauze
  • 15.05 u.: Group discussions, part 2:  Where do we go from here? Developing a landscape characterisation approach: what to think about? A reflection on the possible applications of a landscape characterisation in Flanders

16.05 u.: Receptie
17.00 u.: Einde


 

Praktische informatie

Wanneer?

Donderdag 17 oktober 2019, van 9.00 - 17.00 u.

Waar?

VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88, 1000 Brussels
Bekijk de bereikbaarheid


 

Inschrijven

Schrijf u online in vóór 10 oktober 2019 (verplicht) en kies een sessie voor het namiddaggedeelte.

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.
Verspreid deze uitnodiging gerust verder naar uw netwerk.

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 8 oktoberber 2019 tot en met 6 december 2019:

 • Omwille van een vergissing bij het inwinnen van adviezen wordt de lopende raadpleging van de bevolking opnieuw gestart voor de startnota van het GRUP K-R8
  Er worden infomarkten georganiseerd op maandag 14 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem, en op dinsdag 15 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk.

 • Adviezen en inspraakreacties die reeds werden ingediend in de periode van 17 sep­tember tot 7 oktober blijven gelden en moeten niet opnieuw worden ingediend.

  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 6 december 2019 via het formulier.

van 27 september 2019 tot en met 25 november 2019:

 • Omwille van een vergissing in de aankondiging van het eerste openbaar onderzoek wordt een tweede openbaar onderzoek georganiseerd van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wachtebeke
  Op dinsdag 22 oktober 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in het gemeentehuis van Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 november 2019 via het formulier.

van 6 augustus 2019 tot en met 4 oktober 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Ebema en omgeving
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 4 oktober 2019 via het formulier.

van 30 juli 2019 tot en met 27 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wondelgem
  Op donderdag 12 september 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in de polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98 te 9032 Gent.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 27 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Golfterrein Witbos
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille
  Er wordt een infomarkt georganiseerd op maandag 26 augustus 2019, doorlopend van 18u tot 21u in Cultuurcomplex Ispo Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 4 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Rond Ronse
  Op dinsdag 11 juni 2019 van 18u30 tot 20u30 is er een publiek participatiemoment in TIO3, Oscar Delghuststraat 60​ in Ronse.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 2 augustus 2019 via het formulier.

van 30 april 2019 tot en met 28 juni 2019:

van 29 april 2019 tot en met 27 juni 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Ventilus       

van 9 april 2019 tot en met 7 juni 2019:

van 19 maart  2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo