Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Rol van Ruimte Vlaanderen

Ruimte Vlaanderen ontwikkelt het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau en werkt samen met partners aan de realisatie ervan op het terrein. Steden, gemeenten en provincies ontwikkelen het ruimtelijk beleid op lokaal niveau en zijn verantwoordelijk voor hun plannen en vergunningen. 

Vragen als burger over ruimtelijke ordening?

De steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. Heeft u bijvoorbeeld vragen over een stedenbouwkundige vergunning of de voorschriften die van toepassing zijn op een bepaald perceel of gebied, dan wendt u zich tot de stedenbouwkundige dienst van uw stad of gemeente. Die is het best geplaatst om u te helpen.

Afdelingen van Ruimte Vlaanderen

Participeren en Adviseren Lokaal (APL)

Luc Lehouck, afdelingshoofd
Telefoon: 02 553 11 95
E-mail: apl@rwo.vlaanderen.be

 
Strategie, Coördinatie en Evaluatie (SCE)

Sarah De Schamphelaere, afdelingsverantwoordelijke ad interim 
Telefoon: 02 553 83 02
E-mail: sce@rwo.vlaanderen.be

 

Gebieden en Projecten (AGP)

Liesl Vanautgaerden en Tom Van Rensbergen, afdelingsverantwoordelijken ad interim
Telefoon: 02 553 11 71
E-mail: agp@rwo.vlaanderen.be

 
Juridische en Beleidsontwikkeling (AJB)

Christophe Pelgrims, afdelingshoofd
Telefoon: 02 553 83 79
E-mail: ajb@rwo.vlaanderen.be

 
Onderzoek en Monitoring (AOM)

Ivo Palmers, afdelingshoofd
Telefoon: 02 553 83 50
E-mail: aom@rwo.vlaanderen.be

Oprichting Departement Ruimte Vlaanderen

Dagelijks nemen burgers, overheden, bedrijven en organisaties initiatieven die beslag leggen op een deel van de ruimte. Maar ruimte is een schaars goed, zeker in een sterk verstedelijkte regio als Vlaanderen. Daarom springen we er beter zorgvuldig mee om.

Om tegemoet te komen aan de toekomstige uitdagingen, werd het beleidsveld Ruimtelijke Ordening grondig herschikt. De oprichting van Ruimte Vlaanderen is het sluitstuk van deze operatie.  

Lees een folder waarin het departement Ruimte Vlaanderen wordt voorgesteld.
Lees meer over de missie, visie en waarden van het departement Ruimte Vlaanderen.

Ruimte Vlaanderen

secretaris-generaal

Peter Cabus
Telefoon: 02 553 83 02
E-mail: staf.departement@rwo.vlaanderen.bewoordvoerster

Mie Van den Kerchove
Telefoon: 02 553 8496 of 0476 20 50 24
E-mail: mie.vandenkerchove@rwo.vlaanderen.be  infoloketten Ruimte Vlaanderen

Antwerpen: ruimtelijkeordening.ant@rwo.vlaanderen.be  
Limburg: ruimtelijkeordening.lim@rwo.vlaanderen.be  
Oost-Vlaanderen: ruimtelijkeordening.ovl@rwo.vlaanderen.be  
Vlaams-Brabant: ruimtelijkeordening.vbr@rwo.vlaanderen.be  
West-Vlaanderen: ruimtelijkeordening.wvl@rwo.vlaanderen.be

Vragen rond de vernietiging van de normen rond sociale lasten door het grondwettelijk hof: helpdesk.arrestenGPB@rwo.vlaanderen.be


Klachtenformulier

Wilt u een klacht indienen?

Submit