Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Workshop stedelijke economie

Op 8 december 2015 organiseerde Ruimte Vlaanderen een workshop rond het thema 'stedelijke economie'. De workshop had tot doel om de visie die in de werktekst van het witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wordt ontwikkeld, verder scherp te stellen en te vertalen in operationele en realisatiegerichte acties. Dat gebeurde op basis van nieuwe inzichten uit onderzoek en in dialoog met de sector.


Beschikbare documentatie