Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

BELEIDSRICHTLIJN M.B.T. HET BEHANDELEN VAN VERZOEKEN TOT GEHELE OF GEDEELTELIJKE DOORHALING VAN EEN WETTELIJKE HYPOTHEEK


BELEIDSRICHTLIJN M.B.T. HET BEHANDELEN VAN VERZOEKEN TOT GEHELE OF GEDEELTELIJKE DOORHALING VAN EEN WETTELIJKE HYPOTHEEK
De meest actuele richtlijnen zijn thans opgenomen in het Handhavingsprogramma en kunnen daar op pagina 44 geconsulteerd worden.

>> Handhavingsprogramma


VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Departement Omgeving, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering

De Hoge Raad voor het Handhavingsuitvoering (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)