Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Industrieterrein 'Op de berg'

Locatie: 

Maasmechelen, As en Dilsen-Stokkem

Doelstelling

Omvormen van een industriegebied naar natuurgebied zodat het geïntegreerd kan worden in het Nationaal Park Hoge Kempen.

 

Context: 

In het Masterplan van het Nationaal Park Hoge Kempen dd. 2002 werd het industrieterrein Op de Berg als één van de uit te doven enclaves binnen het Nationaal Park Hoge Kempen aangeduid. Enclaves zijn bestemmingen en activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de bestemming natuurgebied en de functie als nationaal park. 

De startbeslissing van de Vlaamse Regering dd. 14 oktober is genomen binnen het wetgevend kader van de complexe projecten: een nieuwe procesaanpak in vier opeenvolgende fases: verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering.

Beschikbare documenten:

meer info via GOP.omgeving@vlaanderen.be