gewestplan
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Gewestplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat enkel nog van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's). 

Wilt u weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraagt u dit best na bij de gemeente. Zij hebben een overzicht van alle geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook bijzondere plannen van aanleg) die het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Wenst u de oude gewestplannen te raadplegen, dan kan dat op de website van GeoPunt (aan de linkerkant van het scherm 'gewestplan' kiezen). Voor GIS toepassingen kunt u de raster- en vectorversie van het gewestplan downloaden via de download applicatie van AGIV. Een legendebestand dat bij de vectorversie hoort vindt u hier.

Wetgeving rond de gewestplannen

Openbaar onderzoek :
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
  • Openruimtegebieden Beneden-Nete
    Openbaar onderzoek van 17 april 2018 tot en met 15 juni 2018
  • Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
    Openbaar onderzoek van 7 augustus 2018 tot en met 5 oktober 2018
Startnota :
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
  • Momenteel geen lopende zaken
Planologische attesten :
  • Momenteel geen openbaar onderzoeken
Kennisgeving planmer :

 

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.