Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Vlacoro verdwijnt. Gevolgen voor goedkeuringsprocedures.

Op 26 december 2011 is een wijzigingsdecreet in werking getreden waardoor het adviesradenlandschap in het beleidsveld ruimtelijke ordening hertekend wordt. De Vlaamse commissie ruimtelijke ordening (VLACORO) verdwijnt en de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) krijgt een aangepaste rol. 

Bij de opmaak van gewestelijke RUPs is er geen tussenkomst van VLACORO meer voor plannen waarvan het openbaar onderzoek aangekondigd werd na 26 december 2011.

De adviezen van VLACORO van januari 2002 tot en met februari 2012 kan u hier inkijken.