Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

12. As-built 

(dit is een technische toelichting voor overheden en beleidsprofessionals. Het omgevingsloket bevat een toelichting op hoofdlijnen voor bouwers en architecten)

VCRO 4.2.7 t.e.m. 4.2.13 

Het wijzigingsdecreet voorziet in een volledige vervanging van de procedure van het as-builtattest. Zo wordt het as-builtattest een louter technische beoordeling van de legaliteit van het gerealiseerde bouwproject.  
De legaliteit wordt een ‘optelsom’ van: 

  1. de stedenbouwkundige vergunning resp. omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
  2. de tijdens het bouwproces uitgevoerde niet-vergunningsplichtige handelingen 
  3. de tijdens het bouwproces uitgevoerde vrijgestelde handelingen 
  4. de tijdens het bouwproces uitgevoerde meldingsplichtige handelingen binnen in gebouwen 
  5. de decretale tolerantiemarges (metsershaar) 

Deze combinatie is niet toegestaan als de te combineren handelingen uitdrukkelijk verboden of beperkt zijn in de vergunning. 

Het as-builtattest heeft een louter facultatief karakter en kan worden opgesteld door een architect. De architect bezorgt een afschrift van het attest aan het college van burgemeester en schepenen.  
 

Uitgebreide tekst - toelichting voor bouwers en architecten
Terug