Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

23. Beperking van de toegang tot beroep tegen vergunningsbeslissingen 

OVD artikelen 53, en 105, §2 

Vandaag de dag kan het voorkomen dat een omwonende tijdens het openbaar onderzoek bewust geen bezwaar indient. Na de afgifte van een vergunning onderneemt hij alsnog actie door in beroep te gaan.  

Deze situatie is ongewenst. De inspraakmogelijkheid wordt net georganiseerd om de overheid toe te laten om met kennis van zaken te beslissen. 

Bijgevolg wordt vastgelegd dat diegenen die geen bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek, uitgesloten zijn van de beroepsmogelijkheid.  

Deze regeling geldt bij:  

  • een administratief beroep (bij deputatie resp. Vlaamse Regering als de beslissing in eerste aanleg uitgaat van het College van Burgemeester of Schepenen resp. de deputatie) 
  • een jurisdictioneel beroep (bij de RvVb als de beslissing uitgaat van de Vlaamse Regering of de deputatie in laatste aanleg) 

Hierop worden wel uitzonderingen gemaakt, onder andere in geval van overmacht. 

Uitgebreide tekst
Terug