Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

23. Beperking van de toegang tot beroep tegen vergunningsbeslissingen 

OVD artikelen 53, en 105, §2 

De mogelijkheid dat iemand bewust geen bezwaar indient tijdens het openbaar onderzoek, maar nadien wel beroep aantekent tegen de beslissing, verdwijnt.  

De inspraakmogelijkheid wordt net georganiseerd om de overheid toe te laten om met kennis van zaken te beslissen. 
Burgers, instanties, ... die willen reageren op een vergunningsaanvraag, moeten dit dan ook bij de eerst geboden mogelijkheid doen.  
Bijgevolg wordt vastgelegd dat diegenen die geen bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek, uitgesloten zijn van de beroepsmogelijkheid.  

Hierop worden wel uitzonderingen gemaakt. Men kan nog steeds in beroep gaan als: 
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;  
2° het beroep is ingegeven door:  

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;  
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;  

3° het betrokken publiek aantoont dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek. 

Deze regeling trad in werking op 30 december 2017 en is van toepassing op aanvragen voor een omgevingsvergunning die worden ingediend vanaf die datum? Er is geen uitvoeringsbesluit nodig.

Terug