Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

8. Historisch gegroeide tuincentra, zonevreemd wat betreft (een deel van) hun functie 

VCRO art. 4.4.24 

Kleinhandel in agrarisch gebied is een onvergunbare zonevreemde activiteit. Dit stelt een probleem voor vele tuincentra die ooit exclusief als telers begonnen in landbouwgebied. Verkoop is voor sommigen steeds belangrijker geworden maar als activiteit in landbouwgebied is deze niet vergunbaar.  

De gebouwen zijn bij een groot deel van de tuincentra wel degelijk vergund.  Zonder een voorafgaande vergunning voor functiewijziging is het tuincentrum niet hoofdzakelijk vergund. Dit heeft tot gevolg dat een dergelijk bedrijf geen toepassing kan maken van de basisrechten voor zonevreemde constructies, noch de mogelijkheid heeft om een planologisch attest aan te vragen. 

Aangezien de situatie historisch gegroeid is, een aantal tuincentra niet herlocaliseerbaar zijn door hun specifiek ruimtegebruik én zij mogelijks toch ruimtelijk inpasbaar zijn op de huidige locatie, wordt het wenselijk geacht om hen minstens toegang te verlenen tot het instrument van het planologisch attest. 

Uitgebreide tekst
Terug