Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

21. Invoering van de provinciale omgevingsambtenaar 

OVD artikelen 9/1 e.a. 

Het Omgevingsvergunningendecreet voorziet momenteel de figuur van gewestelijke en gemeentelijke omgevingsambtenaren.  

Het Omgevingsvergunningendecreet belast de gemeentelijke en gewestelijke omgevingsambtenaren met bepaalde taken in de vergunningsprocedure. Handig aan dit systeem is dat de politieke overheid niet in aparte besluiten personeelsleden moet machtigen om al deze taken te vervullen.  

Het is daarom aangewezen dat ook op provinciaal niveau omgevingsambtenaren aangewezen worden.

Meer weten?

Terug