Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

27. Technische aanpassingen in functie van bovenvermelde wijzigingen aan andere decreten 

Situering en inhoud van de technische aanpassingen van andere decreten 

Het nieuwe systeem van ruimtelijke beleidsplanning vergt aanpassingen aan regelgeving waar er gesproken wordt over ‘structuurplannen’. 

Het betreft hier wijzigingen aan: 

  • het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen, 
  • het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, 
  • het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, 
  • het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. 

Deze wijzigingen hebben geen andere impact dan juist een terminologische afstemming met het nieuwe systeem van ruimtelijke beleidsplanning. 

Het Omgevingsvergunningendecreet maakt de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevoegd voor het omgevingsvergunningscontentieux. Daartoe werd het DBRC-decreet reeds aangepast. Enkele interne verwijzingen werden hierbij over het hoofd gezien. Dit wordt nu ook recht gezet. 

Terug