Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

26. Verduidelijking van wat een opzichzelfstaand project is 

OVD artikel 15 
DABM artikel 5.1.1, 12° 

De regeling van veranderingen die al dan niet leiden tot het afsplitsen van een deel van een project (een opzichzelfstaand project) met een andere bevoegde overheid tot gevolg, is zeer complex. Bovendien wordt deze vaak verschillend geïnterpreteerd.  
Dit leidt nu reeds tot te veel discussies.  
Daarom wordt er geopteerd voor een eenvoudige regeling met alleen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten de mogelijkheid om eventueel bij een andere bevoegde overheid terecht te komen na een procedure tot splitsen van de ingedeelde inrichting of activiteit.  

Hiertoe wordt de notie van het veranderen van een ingedeelde inrichting of activiteit in het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid uitgebreid met het splitsen van een ingedeelde inrichting of activiteit.  

Uitgebreide tekst
Terug