Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

22. Verlenging van de vervaltermijn van de omgevingsvergunning in geval van overmacht 

OVD artikel 99 

Er zijn situaties denkbaar waarbij een vergunninghouder de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet kan starten omwille van redenen die niet aan hem toe te schrijven zijn. 

Denk aan iemand die overheidssubsidies nodig heeft om een project te kunnen financieren en de toekenning van deze subsidies blijft uit. Of een overheid die werken heeft aanbesteed aan een aannemer die failliet gaat enkele maanden vooraleer de starttermijn van 2 jaar voorbij is.  

Voortaan is het mogelijk om de vervaltermijn van een vergunning éénmalig te verlengen met twee jaar, in het geval de vergunninghouder de werken niet kan starten door redenen buiten zijn wil. 

Uitgebreide tekst
Terug