Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

 

Historiek Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Wijzigingsdecreten:

Opgenomen in de officieus gecoördineerde Codex op deze site:

 

 • Decreet van 28/3/2014 betrteffende de landinrichting (B.S. 22/8/2014; inwerkingtreding 1/9/2014)
   
 • Wijzigingsdecreet van 4 april 2014 (inwerkingtreding 25/4/2014)   
 • Aarrest 74/2014 van het Grondwettelijk hof van 8 mei 2014 (art. 4.8.4 en 4.8.28)
 • Arrest 98/2014 van het Grondwettelijk Hof van 30 juni 2014 (art. 4.8.19 en 4.8.34)

 • Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (sommige artikelen treden in werking op 1/11/2014)
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten
 • Decreet van 18 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie (B.S. 29/12/2015) (nog niet opgenomen)
 • zgn 'codextrein' van 8 december 2017
     

   


>> Lees de officieus gecoördineerde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening