Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

13/12/2016 Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge - herneming: openbaar onderzoek van 13/12/2016 tot en met 10/02/2017
9/12/2016 Oostelijke Tangent Sint-Niklaas: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
6/12/2016 Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro: openbaar onderzoek van 6/12/2016 tot en met 3/02/2017
2/12/2016 Historisch gegroeid bedrijf 'Verhelst' te Knokke-Heist: definitieve vaststelling
2/12/2016 Historisch gegroeid Bedrijf 't Kriekske te Halle: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
2/12/2016 Historisch gegroeid bedrijf 'Steenfabrieken Nelissen NV': principiële beslissing tot definitieve vaststelling

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

    • welke activiteiten er mogen plaatsvinden,
    • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften
      huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen:
    • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook provincies en gemeenten maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Raadpleeg de gemeente en de provincie voor een overzicht van de plannen op hun grondgebied.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord