Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Enter Title

GRUP R4 KNOOP WACHTEBEKE - voortraject

Let op: Het voortraject van dit GRUP is afgerond. Ga naar de meest recente info over dit GRUP.

 

Historiek voortraject:

Weerslag van het procesverloop:

Stand in de procedure:

Opstartfase: ​

  • Doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling, het publiek maken van de startnota en de procesnota.​
  • Documenten van de opstartfase:

Raadpleging bevolking van 29 mei 2018 tot en met 27 juli 2018. 

Scopingsfase:

  • Doel: Het planteam verwerkt de adviezen en inspraakreacties in de scopingsnota. 
  • Documenten van de scopingfase:

Planvormingsfase:

Verdere procedurestappen: Voorlopige vaststelling, openbaar onderzoek en definitieve vaststelling