Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

6/08/2019 Specifiek bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Ebema en omgeving': openbaar onderzoek van 6/08/2019 tot en met 4/10/2019
30/07/2019 R4 - knoop Wondelgem: openbaar onderzoek van 30/07/2019 tot en met 27/09/2019
30/07/2019 R4 - knoop Wachtebeke: openbaar onderzoek van 30/07/2019 tot en met 27/09/2019

GRUP

Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 19/07/2007
openbaar onderzoek van 5/10/2007 tot en met 3/12/2007
advies Vlacoro op 1/04/2008
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 13/06/2008
definitieve vaststelling op 18/07/2008
publicatie in staatsblad op 12/08/2008
van kracht op 26/08/2008
Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot gedeeltelijke intrekking van het besluit met de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen'. De intrekking is het gevolg van de onwettigheid van deelplannen nr. 8 'Gemengd stedelijke ontwikkeling Stuivenberg' en nr. 9 'Stedelijk woongebied Maenhoevevelden', omwille van het niet-naleven van de plan-MER-plicht. Door dit besluit worden beide deelplannen ingetrokken.
  • Arrest van de Raad van State van 04-03-2011, nr 211.807 vordering tot vernietiging

    Conclusie van het Arrest:

    De Raad van State vernietigt het besluit van 18 juli 2008 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen", bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2008, in zoverre het het deelgebied nr. 2 "Strategisch stedelijk project Arsenaal - Douane" betreft.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord