Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

23/02/2018 Brabantnet - sneltram A12: definitieve vaststelling
6/02/2018 Kempische Kleiputten: openbaar onderzoek van 6/02/2018 tot en met 6/04/2018

GRUP

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 'Vallei van de Nederaalbeek' in Maarkedal
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Maarkedal

De Vlaamse Regering heeft op 23/02/2018 principieel beslist dit grup definitief vast te stellen. Na advies van de Raad van State (termijn 30 dagen) kan het definitief worden vastgesteld.
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 31/03/2017
openbaar onderzoek van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 23/02/2018
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord