Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

12/09/2017 Moervaartvallei fase 1: openbaar onderzoek van 12/09/2017 tot en met 10/11/2017
12/09/2017 ENA - Insteekhaven Lummen: openbaar onderzoek van 12/09/2017 tot en met 10/11/2017

GRUP

Oosterweelverbinding - wijziging
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 4/04/2014
openbaar onderzoek van 16/06/2014 tot en met 14/08/2014
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 30/01/2015
definitieve vaststelling op 20/03/2015
publicatie in staatsblad op 16/04/2015
van kracht op 30/04/2015
  • Voor de Raad van State werd de nietigverklaring en schorsing gevorderd van het volledige gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ' Oosterweelverbinding - wijziging'.
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
Bijlage V:
PlanMER
Bijlage VI:
Bijlage VII:
PlanRVR
Bijlage VIII:
Maatschappelijke kosten-batenanalyse
Bijlage IX:
Verkeersveiligheidseffectenbeoordeling
Bijlage X:
Bijlage XI:
Bijlage XII:
BVR
Bijlage XIII:
Bijlage XIV:
Bestaand GRUP
Bijlage XV:
Nota flankerend beleid

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord