Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

23/02/2018 Brabantnet - sneltram A12: definitieve vaststelling
6/02/2018 Kempische Kleiputten: openbaar onderzoek van 6/02/2018 tot en met 6/04/2018

GRUP

Kempische Kleiputten
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Brecht, Rijkevorsel, Turnhout, Beerse, Merksplas

Openbaar onderzoek van 6/02/2018 tot en met 6/04/2018
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 22/12/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 6/02/2018 tot en met 6/04/2018 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN kan als volgt:
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 22/12/2017
openbaar onderzoek van 6/02/2018 tot en met 6/04/2018
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Grafisch Plan
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord