Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

GRUP

Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert - Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Maaseik, Dilsen-Stokkem

Openbaar onderzoek van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 31/03/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN kan als volgt:
  • digitaal via dit formulier
  • of tegen ontvangstbewijs bij één van de gemeenten die vallen in het plangebied.
  • of per brief naar de Vlaamse Regering per adres: Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 31/03/2017
openbaar onderzoek van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn
Bijlage V:
PlanMER

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord