Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

1/12/2017 Landbouw-, natuur- en bosgebieden Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
24/11/2017 Vallei van de Tappelbeek in Broechem: definitieve vaststelling
24/11/2017 Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert - Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
14/11/2017 Steenbakkerij Floren en Cie nv: openbaar onderzoek van 14/11/2017 tot en met 12/01/2018

GRUP

Steenbakkerij Floren en Cie nv
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n)

Openbaar onderzoek van 14/11/2017 tot en met 12/01/2018
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 15/09/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 14/11/2017 tot en met 12/01/2018 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN kan als volgt:
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 15/09/2017
openbaar onderzoek van 14/11/2017 tot en met 12/01/2018
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnotatekst
Tekstgedeelte
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie
Bijlage V:
Bijlage VI:
PlanMER

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord