Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

ESPON

ESPON op deze site

 

 

Zoek een publicatie op trefwoord

Voer hier een trefwoord in:

Publicaties

Monetariseren van de impact van urban sprawl in Vlaanderen

De studie werd uitgevoerd door VITO in samenwerking met Common Ground van februari 2017 tot februari 2019.

 

 

 

Het doel van de studie was meerledig: 

  • In beeld brengen waar urban sprawl in Vlaanderen voorkomt op vandaag, en in het verleden, onder meer door het herberekenen van de WUPscores (internationale indicator voor sprawl) voor Vlaanderen.
  • Het berekenen van maatschappelijke kosten en baten van sprawl.
  • Het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor urban sprawl in Vlaanderen tot 2050 en het berekenen van de bijhorende kosten en baten.
  • Het aanleveren van materiaal om een maatschappelijke discussie over dit thema te kunnen voeren.

Bekijk hier het eindrapport, het persbericht en een informatief filmpje