Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel in de Kijker

Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen (DBA) kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni 2017. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd in het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de datum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018. Lees meer.


Op 23 februari is de regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking getreden. Sindsdien zijn er echter toepassingsproblemen geweest met het te gebruiken omgevingsloket en uitwisselingsplatform. Dat betekent dat er problemen kunnen ontstaan vanaf 1 juni 2017, waneer de regelgeving in heel Vlaanderen van toepassing wordt. Daarom is een regeling uitgewerkt voor het geval er technische storingen zouden zijn in het omgevingsloket of het uitwisselingsplatform. De Vlaamse Regering wijzigde daarom op 19 mei 2017 het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de omgevingsvergunning.

Lees het besluit.