Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Formulieren voor meldingen

 

Momenteel bestaan 2 vergunningstelsels naast elkaar.

  • In de meeste gemeenten is tot 1 januari 2018 de oude regeling van kracht. Een melding kan gebeuren via het DBA-loket of op papier. 
  • In de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle, Staden, Beersel en Diest is de omgevingsvergunning reeds van kracht. De stedenbouwkundige melding is daar vervangen door de omgevingsmelding. Meldingen kunnen gebeuren via het digitaal loket voor aanvraag Omgevingsvergunningen (OMV)

We vermelden hieronder enkel de formulieren van de oude regeling.

Melding bij handelingen in en aan de woning

Melding bij handelingen op industriegebied

Melding bij tijdelijk wonen (vluchtelingen en daklozen)

Melding bij zorgwonen

 

 

In te dienen bij beveiligde zending. 

 

 


Let wel: bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij stedenbouwkundige vergunningen. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Stel uw dossier samen met behulp van de aanstiplijst

 

Ook de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten) en het naleven van stedenbouwkundige verordeningen (bv hemelwater) blijft identiek.