Openbaar onderzoek Openbare onderzoeken
Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek :
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
  • Openruimtegebieden Beneden-Nete
    Openbaar onderzoek van 17 april 2018 tot en met 15 juni 2018
  • Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
    Openbaar onderzoek van 7 augustus 2018 tot en met 5 oktober 2018
Startnota :
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
  • Momenteel geen lopende zaken
Planologische attesten :
  • Momenteel geen openbaar onderzoeken
Kennisgeving planmer :

 

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen