Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Openbaar onderzoek :
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :
Startnota :
Geïntegreerde planprocedure:
Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen :
  • Momenteel geen lopende zaken
Planologische attesten :
Kennisgeving planmer :

 

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

Voorafgaand planningsproces

De Vlaamse Regering beslist tot opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wanneer zij de huidige bestemmingen wil aanpassen. Aan de opmaak van een plan gaat vaak een uitgebreid overlegproces met betrokkenen vooraf. Op de website van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vindt u meer info over deze planningsprocessen (o.a. voor landbouw, natuur en bos (AGNAS).)