Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

GRUP R4 KNOOP WONDELGEM VOORTRAJECT

Let op: Het voortraject van dit GRUP is afgerond. Ga naar de meest recente info over dit GRUP.

Historiek Voortraject:

Weerslag van het procesverloop:

Stand in de procedure:

Opstartfase: ​Doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling, het publiek maken van de startnota en de procesnota.​

Documenten van de opstartfase:

Raadpleging bevolking van 29 mei 2018 tot en met 27 juli 2018.

Scopingsfase:  

  • Doel: Het planteam verwerkt de adviezen en inspraakreacties in de scopingsnota
  • Documenten van de scopingsfase:

Planvormingsfase:

Verdere procedurestappen: Voorlopige vaststelling, openbaar onderzoek en definitieve vaststelling