Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

19.05.2000
Regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening

tekst - details

aanvulling: Op 20 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering dit besluit principieel gewijzigd. Het nieuwe besluit (nog niet definitief goedgekeurd) zal de mogelijkheid voorzien van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening in intergemeentelijk samenwerkingsverband. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.