Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een besluit op trefwoord

Besluiten Vlaamse Regering

05.05.2000
Handelingen vrijgesteld van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar