Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning

SInds 1 januari 2018 vervangt de nieuwe 'omgevingsvergunning' de stedenbouwkundige vergunning in alle Vlaamse gemeenten. Alle informatie rond vergunningen wordt voortaan gebundeld op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be

Architect nodig?

Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. De werken kunnen dan meteen beginnen.

Voor werken waarvoor wel een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Een besluit van de Vlaamse Regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect. Dit zijn de voor particulieren interessantste vrijstellingen: 

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen:

 • De verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • Het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • plaatsen van zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • plaatsen van schotelantennes
 • Het plaatsen van
  • een duiventil, een volière of een hok voor dieren, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m, met bijbehorende afrastering,
  • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m 
  • een serre, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m
  • een veranda of overdekt terras, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m